ابن سینا

(۴۲۸-۳۷۰ه.ق)

پزشک و فیلسوف

ابوعلی سینا (ابن سینا)

حسین بن عبد الله سینا، مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا، بزرگترین دانشمند در تاریخ تمدن اسلامی است. در افشنه، نزدیک بخارا، به دنیا آمد. پدرش عبد الله، که سرداری نظامی در دستگاه سامانیان بود، به تربیت فرزند خود اهمیت بسیار می داد. ابن سینا کودکی نابغه بود. تا ۱۰ سالگی قرآن را حفظ کرد، در ۱۶ سالگی پزشکی مشهور شد و در ۱۸ سالگی همه علوم خود را فرا گرفت و مایه شگفتی همگان شد. از همین رو، زندگی بوعلی تا حدودی رنگ افسانه به خود گرفته است.

این دانشمند در زمان سامانیان و غزنویان می زیست. با سلطان محمود غزنوی میانه‌ای نداشت و برخلاف ابوریحان، که در دربار غزنوی می زیست و با سلطان به سفر می رفت، بوعلی، همواره از سلطان محمود دوری می جست و هیچ گاه به دربار او نرفت و بیشتر در خدمت امیران شیعی آل بویه بود. ابن سینا در شهرهای گوناگون و بیشتر در همدان و اصفهان زندگی کرد و در ۵۸ سالگی در همدان در گذشت. مردی قوی بنیه و پر کار که حتی در حال حرکت و سوار بر پشت اسب، کتاب می نوشت. در سال ۱۳۳۱، که جشن هزاره بوعلی در ایران برگزار شد.

مهندس هوشنگ سیحون معمار شهیر ایرانی

مهندس سیحون، معمار معروف ایرانی، بر مزار او در شهر همدان بنای با شکوهی ساخت که اکنون به نماد این شهر تبدیل شده است.

آرامگاه ابوعلی سینا

آرامگاه ابوعلی سینا (نماد شهر همدان)

ابن سینا بیش از ۲۰۰ کتاب و رساله نوشته است؛ اما از همه آنها دو کتاب بزرگ قانون و شفا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. قانون در زمینه طب است و چند قرن در دانشگاه‌های اروپا تدریس می شد. شفا نیز دانشنامه‌ی مفصلی درباره ریاضیات، علوم طبیعی، منطق و فلسفه است. این دو کتاب هنوز در سراسر جهان اسلام خوانده می شود.

در اسلام به ابن سینا شیخ الرئیس و در اروپا امیر پزشکان لقب داده اند. در زبان لاتین نام او اویسنا است.

اخلاق و صفات

ابن سینا از حیث نیروی جسمانی، مردی نیرومند بود و به همین خاطر از کار کردن احساس خستگی نمی‌کرد. او با داشتن این نیروی فراوان جسمی می‌توانست از پس کار وزارت فرمانروایان برآید و همیشه چه در سفر و چه در نبرد همراه آنان باشد و علاوه بر این به کار دانش و نوشتن نیز بپردازد. می‌گویند که او شبها تا دیرگاه به نوشتن کتاب و رساله می‌پرداخت و در این کار افراط می‌کرد. ابن سینا از لحاظ نیروی ذهنی و تفکر نیز بسیار نیرومند بود. اینکه او در هجده سالگی توانست تمامی دانش‌های زمان خود را فراگیرد خود نشانگر نیروی ذهنی اوست.

نکتهٔ منفی در اخلاق ابن سینا گفتار تند او نسبت به دانشمندان همدورهٔ خود و حتی به گذشتگانی مانند افلاطون و زکریای رازی بود.

بازدید: 23