جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی برای جابه جایی قطعات و لوازم در سالن ها و مکان های دارای سقف استفاده می شود.

خصوصیات جرثقیل های سقفی :

۱-برای نگه داری جرثقیل سقفی هزینه کمی نیاز می باشد.

۲-جرثقیل سقفی می تواند به تمام نقاط به طور مستقل دسترسی پیدا کند.

۳-برای تعمیر جرثقیل سقفی هزینه ای که باید پرداخت شود کم است.

۴-جرثقیل سقفی باعث صرفه جویی در انرژی خواهد شد.

۵-بهترین گزینه برای جابه جایی قطعات که دارای وزن سنگین می باشند جرثقیل سقفی خواهد بود.

۶-برای استفاده از جرثقیل سقفی نیازی به مهارت خاصی نبوده و خیلی راحت انجام می شود.

 

بازدید: 26