شعر کودکانه در مورد امام خمینی

ای امید غنچه ها

من تورا ندیده ام

باغبان پیر ما

صبر کن نرو نرو

ای امید غنچه ها

بی تو خشک می شود

چشمه های آسمان

بی تو خنده می رود

از لب ستارگان

لحظه ای درنگ کن

من تورا ندیده ام

ای امید زندگی

باغبان پیر ما

بازدید: 2