یک تحلیلگر اسرائیلی با به سخره گرفتن سخنان “شیمون پرز “: ایران بدون مانع پیشرفت‌های تسلیحاتی خود را دنبال می‌کند   یک تحلیلگر صهیونیست با به سخره گرفتن سخنان رئیس…